De Poel

Maart 2016 is de poel gegraven om het element water aan het landschap toe te voegen. Zo wordt er een nog grotere diversiteit aan planten en dieren gefaciliteerd. Er zijn enkele zuurstofplanten aangeplant waarna de natuur de rest van het werk kan doen. Met het uitgegraven grind, zand, leem en toplaag is een hoge wal aangelegd op het zuiden  om zo een beschutte plek te creëeren voor warmteliefhebbers zoals vijg, kaki en chinese dwergkwee, pawpaw en kumquat.