Visie

De intensieve manier waarop wij mensen de aarde gebruiken leidt tot uitputting van de bodem en van natuurlijke hulpbronnen. Wetenschappers luiden al decennia lang de noodklok en wijzen ons op de desastreuze gevolgen van de opwarming van de aarde.

In deze tijd zien we de aarde eerder als gebruiksvoorwerp dan als een levend wezen en is de verbinding tussen mens en aarde ver te zoeken.

Nieuw perspectief
Kiemkracht64 wil een actieve bijdrage leveren aan bewustwording en een nieuw perspectief bieden op voedselvoorziening en landschapsinrichting. Daarbij wil zij samenwerken met de aarde, haar ondersteunen bij haar herstel en leren van de onvoorstelbare intelligentie die alle processen in de natuur – en dus ook in onszelf! – aanstuurt.

Hernieuwd bewustzijn
Wanneer we ons weer onderdeel voelen van de natuur kan zij ons de weg terug wijzen naar onze essentie. Vanuit die plek kunnen we actief de eigen verantwoordelijkheid oppakken en op authentieke wijze de wereld waarin wij leven vormgeven. Ons hernieuwde bewustzijn van verbinding maakt zorg dragen voor de aarde weer heel vanzelfsprekend en leidend bij alles wat we doen.

In de praktijk betekent dit dat we een natuurlijke omgeving creëren, waaruit we kunnen oogsten zonder de bodem uit te putten. We faciliteren de zelfregulerende vermogens van de natuur en stemmen af op haar mechanisme van overvloed. Door op een zorgzame en intelligente manier met haar samen te werken includeren wij ons als mens in de natuur. En hoeft deze niet langer tegen de mens beschermd te worden.

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!

Inschrijven