Ernst Gotsch

Sinds de zomer van 2016 zijn we begonnen met het aanleggen van groente bedden volgens de technieken van Ernst Gotsch. We gebruiken de techniek om de onderlagen in het voedselbos op te bouwen.

Wat zo belangrijk is voor Kiemkracht 64 is dat de manier van voedselproductie aansluit bij natuurlijke processen en daar op zo’n manier gebruik van maakt dat er overvloed is, dat we gebruik maken van de altijd maar aanwezige groeikracht op zo’n manier dat wij als mensen geincludeerd zijn, ervan kunnen oogsten en tegelijkertijd de bodem verrijken en natuurlijke processen ondersteunen.