Haag

We hebben gekozen voor een natuurlijke erfafscheiding door een dubbele haag aan te planten, die we eventueel later kunnen vlechten. Er staan inheemse soorten (met dank aan Jef Gielen) en zijn geplant tijdens een gezamenlijke haag-plant-dag in 2014.

 • Crataegus monogina      éénstijlige meidoorn
 • Carpinus betulus             haagbeuk
 • Quercus robur                  zomer eik
 • Rhamnus catharticus     wegedoorn
 • Malus silvestris               wilde appel
 • Acer campestre                spaanse aak
 • Corylus avellana              hazelaar
 • Euonymus europaeus    kardinaalsmuts
 • Mespilus germanica       mispel
 • Quercus petrea                wintereik
 • Tilia cordata                     interlinde
 • Ulmus laevis                     fladderiep
 • rosa arvensis                     bosroos