RESERVERING & ANNULERING

Kun je helaas niet meer komen? Geen probleem! Je kunt de reservering voor Kiemkracht 64 annuleren:

Langer blijven dan de afgesproken tijd? Dat kan! Indien jullie langer blijven, is de verhuurder in de mogelijkheid om voor de extra uren kosten te berekenen.

De factuur wordt verzonden na afloop van de huur, met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de factuur.

Huren van een ruimte is BTW-vrij. Over alle artikelen wordt 9%BTW gerekend.

Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid

Er kan natuurlijk van alles gebeuren. Daarom is het huren van Kiemkracht 64 op eigen risico en verantwoordelijkheid van de huurder. De huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan het pand of inventaris, veroorzaakt door huurder of een van de personen die door huurder toegang heeft gekregen tot Kiemkracht 64. Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Kiemkracht 64 beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 1.500. De huurder is niet bevoegd haar recht tot medegebruik over te dragen aan derden. In de ruimte mag geen publiek worden toegelaten.

Activiteiten in Kiemkracht 64. Het is verboden om in Kiemkracht 64 te roken of drugs te gebruiken. Op het terras mag je wel roken.

De eigenaar van Kiemkracht 64 kan gebruik maken van de mogelijkheid om gedurende de huur van Kiemkracht 64, aanwezig te zijn in Kiemkracht 64.

Kiemkracht 64 heeft het recht om de huur per direct te beëindigen indien omwonenden klagen over overlast.

Als huurders van Kiemkracht 64  gebruik maken van het land van Kiemkracht 64 dienen zij op de paden te blijven en is het niet toegestaan te oogsten zonder toestemming van Kiemkracht 64.

Huurder zal per direct Kiemkracht 64 verlaten indien verhuurder dit verzoekt. Kiemkracht 64 heeft het recht om – indien noodzakelijk geacht door Kiemkracht 64– de huurders een reservering te cancelen.

De huurder dient ervoor te zorgen dat er op elk moment niet meer dan de opgegeven aantal personen tegelijkertijd aanwezig zijn in de ruimte. Indien er meer dan het opgegeven aan  personen aanwezig zijn is de hoofdhuurder hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door calamiteiten.

Bij gebruik van ruimte dient de huurder aanwezig te zijn, of aan de verhuurder te laten weten wie de hoofdhuurder gaat zijn die dag. Deze persoon houdt toezicht op de ruimte en de daarin aanwezige personen. Deze verantwoordelijke persoon is verplicht bij het verlaten van de ruimte de toegangsdeuren af te sluiten en zich ervan te overtuigen dat er geen mensen meer binnen zijn.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, zullen worden onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter te Nijmegen.

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!

Inschrijven